Οι ελληνικής καταγωγής επιχειρηματίες και οι επιχειρήσεις που λειτουργούσαν στη Ουγγαρία με την συμμετοχή Ελλήνων εκπροσώπων και εκπροσώπων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συνήλθαν στις 19 Νοεμβρίου 1996 όπου και ίδρυσαν το Ουγγρο-Ελληνικό Επιμελητήριο

Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι:

  • ο συντονισμός , η ανάπτυξη και η διευκόλυνση των εμπορικών, βιομηχανικών, επενδυτικών , τεχνολογικών και τουριστικών σχέσεων μεταξύ της Ουγγαρίας και της Ελλάδας, ιδίως με

    την γνωστοποίηση προς τα μέλη του των αντιστοίχων δυνατοτήτων του.

  • η βελτίωσης και διεύρυνση των δυνατοτήτων βιομηχανικής, εμπορικής, τεχνολογικής και τουριστικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ουγγαρίας, σε στενή συνεργασία με

    τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι έχουν παρόμοιους σκοπούς.

Εκτός της μεμονωμένης υποστήριξης των μελών στοχεύει στη διαμόρφωση της συλλογικής προσπάθειας που οδηγεί στην επίλυση κοινών προβλημάτων, με εργαλεία την προώθηση της συνεργασίας με άλλα επιμελητήρια και οργανώσεις σε όλο τον κόσμο.

Το Επιμελητήριο λειτουργεί ως Εθνικό Επιμελητήριο έτσι ώστε οι δραστηριότητες του είναι απαλλαγμένες από κάθε πολιτική απόχρωση.

Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν περίπου 100 εταιρίες και στόχος του Δ.Σ. είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αύξηση αυτού του αριθμού, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμα πιο ισχυρή παρουσία του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ουγγρο-Ελληνικού επιμελητηρίου, σας καλωσορίζει μέσα απο αυτή την ιστοσελίδα στο έργο του και προσδοκά στην συμμετοχή νέων μελών, στην καλύτερη επικοινωνία, ανταλλαγή απόψεων και συνεργασία μεταξύ των μελών του καθώς και στη σύσφιξη των διμερών επιχειρηματικών και πολιτισμικών σχέσεων κατά τρόπο που θα επιτυγχάνεται το αμοιβαίο συμφέρον των δύο λαών.

Ο πρόεδρος

Στρίκκα Αλέξανδρος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

1054 Budapest,
Vecsey u. 5/ I/2

Tel: + 36-1/336-1880

Fax: +36-1/336-1881

mail: grhuchamber@t-online.hu