ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στρίκκα Αλέξανδρος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φαρατζής Βίκτωρας
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θωμάς Δημήτριος
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Χαχόπουλος Βασίλειος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γεωργιλάς Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ
Ψαρογιάννης Θωμάς
ΜΕΛΟΣ
Παυλίδης Μιχάλης
ΜΕΛΟΣ
Σμιρνόφ Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ
Κανάκη Ελένη
ΜΕΛΟΣ
Κωνσταντίνος Γεωργιλάς
Υπεύθυνος "Γαλάζιου Δούναβη"
Ελίνα Παπαδημητρίου
Υπεύθυνη Γραφείου
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

1054 Budapest,
Vecsey u. 5/ I/2

Tel: + 36-1/336-1880

Fax: +36-1/336-1881

mail: grhuchamber@t-online.hu