Ετήσιος χορός επιμελητηρίου Μάρτης 2007

Επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παπούλια

Ετήσιος χορός επιμελητηρίου Μάρτης 2006 - A Görög-Magyar Kamara éves bálja

Ημέρα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων 21 Νοεμβρίου 2006

1054 Budapest,
Vecsey u. 5/ I/2

Tel: + 36-1/336-1880

Fax: +36-1/336-1881

mail: grhuchamber@t-online.hu